Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

Bedrijfsongeval Bergen op Zoom
Bedrijfsongeval Bergen op Zoom

Recent meldde het CBS dat werknemers in de transport- en logistieke beroepen het vaakst een arbeidsongeval met verzuim overkomen. Bij dit soort beroepen kun je denken aan vrachtwagenchauffeurs of bedieners van mobiele machines. Daarnaast was het verzuim ook behoorlijk hoog bij werknemers met een technisch beroep zoals de timmermannen of bedieners van productiemachines.

Het is niet vreemd dat het ongevalspercentage onder werknemers in deze beroepen hoog is. Zij verrichten fysiek belastend werk en er is sprake van lawaai in de werkomgeving. Er wordt ook relatief vaak in ploegendiensten gewerkt. Verder hebben zij ook minder te zeggen over de manier waarop er moet worden gewerkt.

Oorzaken arbeidsongeval

Psychische overbelasting wordt het vaakst genoemd als oorzaak van een arbeidsongeval. Voorbeelden hiervan zijn intimidatie of stress. Maar als het daadwerkelijk gaat om een ongeval op de werkplek wordt er vaak een andere oorzaak genoemd, zoals uitglijden, struikelen of vallen. Ook fysieke overbelasting (zoals zwaar tillen of het maken van verkeerde bewegingen) is een belangrijke oorzaak van een arbeidsongeval.

Kunnen deze slachtoffers hun schade claimen bij hun werkgever?

Het antwoord op de vraag is: ja! Op onze website hebben we uitgelegd dat een werkgever meestal aansprakelijk is voor een arbeidsongeval. De werkgever heeft een strenge zorgplicht en moet zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkgever moet alle maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die nodig zijn om een ongeluk te voorkomen. Doet de werkgever dat niet, dan zal de werkgever in nagenoeg alle gevallen de schade moeten vergoeden.

Daar is recent nog een taak voor de werkgever bijgekomen. Sinds 1 januari 2023 is het namelijk zo dat de Arbeidsinspectie aan de werkgever zelf vraagt om bij een meldingsplichtig ongeval zélf onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval. Er moet een werkgeversrapportage en verbeterplan worden opgesteld. Dit in de hoop dat de werkgever hiervan leert en de veiligheid op de werkvloer wordt verbeterd en nieuwe ongevallen worden voorkomen. Als de rapportage en/of het verbeterplan van de werkgever onvoldoende is of niet effectief genoeg is zal de Arbeidsinspectie alsnog zelf een ongevalsonderzoek doen.

Meer weten?

Is jou een ongeval overkomen op je werk en wil je weten of jij jouw schade vergoed kunt krijgen? Neem dan gerust contact met ons op voor gratis advies over de mogelijkheden.

Antwoord op al jouw vragen
1