Ongeval door een slecht wegdek

Heb je letsel opgelopen als gevolg van een ongeval door een slecht wegdek? Wij kunnen jou helpen om te onderzoeken of de wegbeheerder aansprakelijk is.

Ongeval door een slecht wegdek; de wegbeheerder heeft een zorgplicht

De wegbeheerder is de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. De wegbeheerder moet ervoor zorgen dat de wegen veilig zijn en moet de wegen in zijn gebied regelmatig controleren en onderhouden. Als de weg, het fietspad of de stoep is beschadigd, omdat er bijvoorbeeld tegels los liggen of gaten in de weg zitten, moet er actie worden ondernomen. De weg of het fietspad moet dan worden gerepareerd.

Bij ongevallen door een slecht wegdek kun je denken aan de volgende situaties:

 • Slippen of uitglijden door losliggende steentjes of grind
 • Een val door losliggende of opstaande stoeptegels
 • Struikelen door tegels die omhoog komen door boomwortels
 • Een val door gaten of scheuren in de weg of het asfalt
 • Een val of ongeluk door onvoldoende of onduidelijke waarschuwingen bij wegwerkzaamheden
 

Als slachtoffer moet je bewijzen dat je letsel hebt opgelopen door een slecht wegdek. Anders krijg je geen schade vergoed. De wegbeheerder is niet bij elke gevaarlijke situatie of oneffenheid aansprakelijk.

Ongeval door een slecht wegdek dm letselschade

Ongeval door een slecht wegdek; wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk?

De wegbeheerder is aansprakelijk als de weg gebrekkig is. Daar is sprake van als de weg niet voldoet aan de eisen die je daar gelet op de situatie aan mag stellen. Het hangt dus heel erg af van de omstandigheden van het geval.

De volgende omstandigheden zijn van belang:

 • Wat is de aard van de weg? Komt er veel verkeer of is het een landweggetje? Of is er sprake van een besloten terrein?
 • Wat is de functie van de weg? Mag je daar bijvoorbeeld wel fietsen of rijden?
 • Welk gedrag mag de wegbeheerder van weggebruikers verwachten?
 • Was het gevaar zichtbaar?
 • Wat was de fysieke toestand van de weg op het moment van het ongeluk?
 • Zijn er vaker ongelukken gebeurd op deze plek?
 • Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
 • Had de wegbeheerder maatregelen kunnen nemen om het ongeluk te voorkomen?

Overige gebrekkige opstallen

Niet alleen een weg kan gebrekkig zijn, ook andere opstallen kunnen gebrekkig zijn. Een opstal is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verenigd. Je kunt hierbij denken aan een huis, riolering, dakpannen, liften en dijken. De bezitter van een opstal is aansprakelijk als je schade lijdt door een gebrek aan een opstal.

Schade door een gebrekkige zaak

Je kunt ook schade oplopen door een gebrekkige zaak. Het moet gaan om een roerende zaak die verplaatsbaar is. Als de roerende zaak gebrekkig is en niet de veiligheid biedt die gelet op de omstandigheden mag worden verwacht, is de bezitter aansprakelijk. Je kunt hierbij denken aan een gebrekkige ladder of steiger, gebrekkige (huishoudelijke) apparaten of gebrekkig speelgoed.

Is het gebrek een direct gevolg van het ontwerp of de productie van de gebrekkige zaak? Dan zijn de bijzondere regels van productaansprakelijkheid van toepassing. In dat geval is niet de bezitter, maar de producent aansprakelijk.

Hulp nodig?

Het is niet altijd makkelijk om de aansprakelijkheid van de wegbeheerder of bezitter van de opstal of gebrekkige zaak rond te krijgen. Het is belangrijk om te kunnen bewijzen wat er is gebeurd en wat de staat van de weg of zaak was toen het ongeluk gebeurde. Wij kunnen jou helpen om bewijs te verzamelen en de claim te onderbouwen. Neem vrijblijvend contact op en wij vertellen jou wat we voor je kunnen doen.

Heb je een vraag?

Neem contact op voor gratis advies over de mogelijkheden. 

Wij helpen je graag!

Kantoor

DM Letselschade

Zuidzijde Haven 39A

4611 HC Bergen op Zoom

Telefoon

06-83994056

(Daniëlle van Gastel)

06-14531042

(Margot de Wit-Jansen)