Bedrijfsongeval

Heb je een ongeluk gehad op het werk en ben je gewond geraakt? Bij een bedrijfsongeval is de werkgever meestal aansprakelijk.

Je kunt bij een bedrijfsongeval denken aan de volgende situaties:

 • Ongeval met een heftruck
 • Ongeval door een gevaarlijke of kapotte machine
 • Ongeval tijdens werken op hoogte (bijvoorbeeld val van een hoogwerker, steiger of dak)
 • Ongeval op een bouwplaats
 • Ongeval bij laden en lossen
 • Ongeval door een gladde vloer

Zorgplicht werkgever bij bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeluk is de werkgever meestal aansprakelijk. De werkgever heeft een zeer strenge zorgplicht. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent dat de werkgever verplicht is om alle maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken die nodig zijn om een ongeluk op het werk te voorkomen.

Zo moet de werkgever ervoor zorgen:

 • Dat er beschermingsmiddelen worden verstrekt aan de werknemers (zoals een valhelm, valbeveiliging en veiligheidsschoenen)
 • Dat er duidelijke werk- en veiligheidsinstructies worden verstrekt
 • Dat er trainingen worden gegeven aan de werknemer
 • Dat er toezicht wordt gehouden op het naleven van de instructies
 • Dat er wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties
 • Dat de werkplekken en machines worden gecontroleerd en onderhouden
 

Kun je als werknemer aantonen dat je letsel hebt opgelopen tijdens het werk? Dan is de werkgever aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om het ongeluk te voorkomen. De werkgever moet dit bewijzen, maar dit lukt in de praktijk bijna nooit.

De werkgever is ook niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Hier is bijna nooit sprake van. Zelfs als je eigen schuld hebt of niet hebt opgelet is de werkgever meestal toch aansprakelijk.

Bedrijfsongeval dm letselschade

Werkgever is meestal verzekerd voor bedrijfsongeval

Slachtoffers van bedrijfsongevallen vinden het soms vervelend om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Ze willen niet dat de relatie met hun werkgever of opdrachtgever wordt verstoord. Maar meestal heeft de werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dat betekent dat de schade wordt vergoed door de verzekeraar van de werkgever. De werkgever hoeft de schade dan niet zelf te betalen.   

Wanneer is de werkgever ook aansprakelijk?

Bij aansprakelijkheid van de werkgever kun je ook denken aan de volgende situaties:
 
 • Letselschade door de fout van een collega
 • Ongeval tijdens een bedrijfsuitje, bijvoorbeeld tijdens teambuildingsdagen of tijdens sportieve activiteiten
 • Bedrijfsongeval als vrijwilliger
 • Geweld op de werkplek
 • Verkeersongeval tijdens werktijd
 • Bedrijfsongeval als ZZP-er, uitzendkracht of freelancer

Arbeidsinspectie

De werkgever is verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de arbeidsinspectie (Inspectie SZW). De arbeidsinspectie gaat meestal onderzoeken wat er is gebeurd en of het ongeval is veroorzaakt door een of meerdere overtredingen van de wet. Je kunt als slachtoffer ook zelf de arbeidsinspectie inschakelen. Het rapport van de arbeidsinspectie kan behulpzaam zijn bij het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Beroepsziekte

De werkgever is ook aansprakelijk als je door je werk een beroepsziekte oploopt. Er is sprake van een beroepsziekte als jouw lichamelijke of psychische klachten door het werk zijn veroorzaakt. Je kunt hierbij denken aan gehoorklachten (zoals tinnitus), rugklachten door langdurig of te zwaar tillen, RSI, klachten of allergieën door het werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest, verf en oplossingsmiddelen of psychische aandoeningen (burn-out).

Schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Als je schadevergoeding wilt claimen na een bedrijfsongeluk of beroepsziekte kunnen wij jou helpen om de werkgever aansprakelijk te stellen. Natuurlijk hebben wij daarbij aandacht voor de relatie die jij hebt met jouw werkgever of opdrachtgever. Neem contact op voor gratis advies over de mogelijkheden.

 

Heb je een vraag?

Neem contact op voor gratis advies over de mogelijkheden. 

Wij helpen je graag!

Kantoor

DM Letselschade

Zuidzijde Haven 39A

4611 HC Bergen op Zoom

Telefoon

06-83994056

(Daniëlle van Gastel)

06-14531042

(Margot de Wit-Jansen)