Affectieschade of smartengeld voor nabestaanden

Affectieschade of smartengeld voor nabestaanden
Affectieschade of smartengeld voor nabestaanden

Ben je een familielid of dierbare verloren door de fout van iemand anders of loopt hij of zij ernstig en blijvend letsel op? Dan heb je recht op een vergoeding van affectieschade.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is een schadevergoeding voor het verdriet van de nabestaanden. Het is een vorm van smartengeld. Wanneer een familielid of dierbare overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt heeft dat een enorme impact op de nabestaanden of naasten. De vergoeding van affectieschade kan het verdriet niet wegnemen, maar het geeft nabestaanden en naasten erkenning en dat kan helpen bij de verwerking.

Wanneer heb je recht op affectieschade?

Je hebt recht op een vergoeding van affectieschade als je door de fout van een ander een dierbare of familielid bent verloren. Het overlijden kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of geweldsmisdrijf. Niet alleen nabestaanden, maar ook naasten van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen kunnen aanspraak maken op affectieschade. Bij ernstig en blijvend letsel kun je bijvoorbeeld denken aan een dwarslaesie. Per zaak zal worden beoordeeld of het letsel ernstig en blijvend genoeg is om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van affectieschade.

Je kunt alleen aanspraak maken op affectieschade als het ongeval of de gebeurtenis op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden.

Wie kunnen een vergoeding van affectieschade krijgen?

Alleen de directe kring van dierbaren komt in aanmerking voor de vergoeding van affectieschade. Je kunt hierbij denken aan de echtgenoot, partner, ouders en kinderen van het slachtoffer.

Enkele voorbeelden:

  • De dochter van een man die overlijdt na een bedrijfsongeval;
  • De partner van een vrouw die overlijdt na een medische fout;
  • De ouders van een kind dat overlijdt na een verkeersongeval;
  • De echtgenote van een man die na een verkeersongeval een dwarslaesie oploopt.

 

Hoe hoog is de vergoeding affectieschade?

De hoogte van de vergoeding voor affectieschade ligt tussen de € 12.500,00 en € 20.000,00. De bedragen voor affectieschade zijn opgenomen in het Besluit vergoeding affectieschade. 

Degene die aansprakelijk is voor het leed moet de affectieschade betalen. Meestal is de veroorzaker verzekerd en kan de schade worden verhaald op de verzekeraar. Bij misdrijven wordt de schade niet door een verzekering gedekt en moet de veroorzaker de schade zelf betalen.

Meer weten over de vergoeding van affectieschade?

Neem vrijblijvend contact op met DM Letselschade. Wij kunnen jou vertellen waar je recht op hebt en welke weg we moeten bewandelen om de affectieschade vergoed te krijgen.

Antwoord op al jouw vragen
1