Heeft de bestuurder een borrel op? Stap niet in of achterop!

Heeft de bestuurder een borrel op? Stap niet in of achterop!
Heeft de bestuurder een borrel op? Stap niet in of achterop!

Het gebeurt regelmatig dat mensen na een feestje of borrel in de auto stappen of achterop een scooter bij iemand die te veel heeft gedronken. Het hoeft geen uitleg dat dit niet verstandig is; de kans op een ongeluk is immers een stuk groter. Als er dan daadwerkelijk een ongeluk gebeurt, dan kan de beslissing om mee te rijden of achterop te stappen grote nadelige gevolgen hebben als je schadevergoeding wilt claimen. Op 7 maart 2023 heeft de Rechtbank Gelderland hierover een uitspraak gedaan.

Scooterongeval na examenfeest

Twee leerlingen zijn na een examenfeest op de scooter gestapt om nog even de stad in te gaan. Onderweg naar de stad heeft er een eenzijdig scooterongeval plaatsgevonden. De scooter is in een van de gaten van het wegdek gereden en vervolgens gevallen. Het meisje dat achterop zat heeft als gevolg van het ongeluk ernstig letsel opgelopen. Onder andere meerdere schedelbasisbreuken, hersenletsel, beschadiging van de aangezichtszenuw, gehoorschade en psychische klachten.

Vast is komen te staan dat de bestuurder van de scooter onder invloed was van alcohol. Hij had vermoedelijk zo’n acht à tien glazen Bacardi Cola op.

Eigen schuld vanwege niet dragen helm en meerijden met beschonken bestuurder

De rechtbank oordeelt dat het meisje in de eerste plaats eigen schuld heeft, omdat ze haar valhelm niet droeg. Een valhelm is juist bedoeld om hoofdletsel te voorkomen of de gevolgen hiervan te beperken. Het was haar eigen verantwoordelijkheid om de helm te dragen. Nu zij dat niet heeft gedaan is er sprake van eigen schuld.

In de tweede plaats is sprake van eigen schuld omdat het meisje bij een beschonken bestuurder achterop is gestapt. Het meisje had gezegd dat zij niet op de hoogte was van het alcoholgebruik door de bestuurder. Aan die stelling gaat de rechtbank voorbij. Het meisje wist dat de bestuurder normaal gesproken Bacardi Cola drinkt. Die wetenschap gecombineerd met het feit dat zij van een examenfeestje zijn vertrokken waar alcohol werd geschonken, had voor haar aanleiding moeten zijn om te controleren of de bestuurder niet teveel alcohol op had om nog in staat te zijn om de scooter te besturen.

Hoe luidt het eindoordeel van de rechtbank?

De rechtbank komt tot de conclusie dat de schade van het meisje het gevolg is van haar beslissing om bij een beschonken bestuurder achterop de scooter te stappen zonder valhelm op. De mate van eigen schuld wordt vastgesteld op 25%.

Vanwege de ernst van het letsel wordt hierop een billijkheidscorrectie toegepast van 5%. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een grotere correctie, omdat het de eigen keuze was van het meisje om geen helm te dragen. Als zij dat wel had gedaan, was het blijvende letsel naar alle waarschijnlijkheid voorkomen. Het uiteindelijke percentage eigen schuld wordt dus vastgesteld op 20%. Dat betekent dat de verzekeraar van de bestuurder 80% van haar schade moet vergoeden.

Wat betekent dit nu precies?

Een percentage eigen schuld van 20% lijkt misschien niet veel, maar wat betekent dit nu concreet? We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld. Het meisje heeft ernstig letsel opgelopen. Haar schade kan hierdoor flink oplopen. Stel dat de totale schade uitkomt op een bedrag van € 100.000,00. Dan hoeft de aansprakelijke partij ‘slechts’ € 80.000,00 te betalen. Een bedrag van € 20.000,00 komt voor haar eigen rekening. Dat is een fors bedrag.

Dus hoe gezellig het feestje ook is, zorg ervoor dat je veilig thuis komt.

Meer weten?

Neem gerust contact op. Wij helpen je graag.

Antwoord op al jouw vragen
1