Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?
Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Een ontzettend belangrijke vraag voor onze klanten. Logisch natuurlijk, want je wilt na een ongeval natuurlijk wel de erkenning krijgen voor het leed dat jou is aangedaan.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn, verdriet en ellende die je als slachtoffer hebt. Heel eenvoudig gezegd, het is een vergoeding voor alle schade die je niet kunt uitrekenen. Welke reiskosten er worden gemaakt is eenvoudig te begroten. Net zoals het berekenen van het inkomen dat je mist omdat je je baan bent verloren. Maar hoe reken je uit wat de schade is als je de hele dag pijn hebt? Of als je niet meer fanatiek kunt sporten?

Wanneer heb je recht op smartengeld?

Het maakt niet uit hoe jij het letsel hebt opgelopen. Als je letsel hebt opgelopen bij een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is heb je recht op een smartengeldvergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder de vraag of er sprake is van blijvend letsel en welke invloed het letsel op jouw leven heeft. Je begrijpt het al, dat is niet eenvoudig.

Is er dan helemaal geen peil op te trekken?

Nee, dat zeker niet. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers in vergelijkbare situaties dezelfde smartengeldvergoeding ontvangen wordt gebruik gemaakt van de smartengeldgids. In deze gids staan uitspraken van rechters die een smartengeldvergoeding hebben toegekend. De uitspraken zijn ingedeeld in categorieën: smartengeld na een ongeval, na een medische fout, na een mishandeling, bij niet-letsel en na een voeging. Ook is er een indeling gemaakt in de aard van het letsel zoals hersenletsel, breuken, psychische klachten en oogklachten.

Hoe bepalen wij wat een redelijke smartengeldvergoeding is?

Natuurlijk kijken wij ook in de smartengeldgids. Dat doet de aansprakelijke partij (de verzekeraar) ook. In de letselschadepraktijk is dat ook gebruikelijk. Wat wij ons daarbij realiseren is dat het merendeel van de letselschadezaken wordt afgehandeld buiten de rechter om en dat de smartengeldvergoedingen die in dat geval worden betaald niet worden meegenomen in deze gids. Daar houden wij natuurlijk rekening mee.

Het is belangrijk dat de verzekeraar zich ook daadwerkelijk beseft wat het ongeluk voor gevolgen heeft gehad. Geen enkel bedrag kan het doorgemaakte verdriet, de  zorgen en geleden pijn vergoeden. Maar er kan wel begrip en respect worden getoond. Natuurlijk moet er wel een smartengeldvergoeding worden betaald die recht doet aan wat jou is overkomen. Daar maken wij ons hard voor en wij zorgen voor de maximale smartengeldvergoeding.

Aan welk bedrag moet ik dan denken?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Het is natuurlijk logisch dat een smartengeldvergoeding hoger is bij blijvend letsel dan wanneer je slechts een paar maanden klachten hebt gehad. Het is dus heel lastig om op voorhand een concreet bedrag te noemen.

Soms is de uitkomst dat je maar een paar duizend euro aan smartengeld krijgt, maar het kan zeker flink oplopen als er sprake is van zeer ernstig letsel. In een civiele zaak ligt de hoogst toegewezen smartengeldvergoeding op € 200.000,00. In die zaak was sprake van zeer ernstig letsel (hoge dwarslaesie en hersenletsel).

Wil je weten of je recht hebt op smartengeld?

Neem dan gerust contact met ons op voor gratis advies over de mogelijkheden.

Antwoord op al jouw vragen
1