Schadevergoeding na een kettingbotsing

schadevergoeding na een kettingbotsing
schadevergoeding na een kettingbotsing

Schadevergoeding na een kettingbotsing

Bij een kettingbotsing zijn vaak veel voertuigen betrokken. De schade kan groot zijn. Dat geldt niet alleen voor de materiële schade maar ook voor de letselschade van de bestuurder en de inzittenden van de betrokken voertuigen.  Zo kan er sprake zijn van een whiplash. Wie moet de schade van de slachtoffers vergoeden?

Wanneer is er sprake van een kettingbotsing?

Er is sprake van een kettingbotsing als er meer dan twee motorrijtuigen bij de botsing betrokken zijn. Deze motorrijtuigen moeten op dezelfde weg en achter elkaar rijden. Tegenliggers tellen dus niet mee. Daarnaast moet de achterligger in botsing komen met de voorligger.

De aansprakelijkheid is vaak lastig vast te stellen

Bij kettingbotsingen zijn vaak over en weer fouten gemaakt. Zo kan een bestuurder onvoldoende afstand hebben gehouden ten opzichte van het voertuig dat ervoor rijdt. Of de bestuurder remt plotseling zonder noodzaak waardoor de achterligger onvoldoende tijd heeft om tot stilstand te komen. Een andere fout is dat een vrachtwagen bijvoorbeeld te zwaar beladen is en daardoor niet tijdig kan remmen. Een andere mogelijke fout is het plotseling van rijbaan wisselen zonder richting aan te geven.

Meerdere partijen kunnen dus aansprakelijk zijn. Zo zal degene die achter op zijn voorligger botst in beginsel aansprakelijk zijn voor de schade die zijn voorligger lijdt. Die voorligger is hoogstwaarschijnlijk weer aansprakelijk voor de schade van zijn voorligger, tenzij hij kan bewijzen dat hij voldoende afstand hield en hij werd doorgeduwd.

Al met al is het niet eenvoudig om te bepalen wie welke fout heeft gemaakt en of er sprake is van eigen schuld.

Schaderegeling is eenvoudiger gemaakt

Om te voorkomen dat slachtoffers en verzekeraars in een eindeloze juridische discussie verzanden is de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling opgesteld. Uit deze overeenkomst blijkt wie wanneer welke schade moet vergoeden. In de overeenkomst zijn een aantal veel voorkomende botsingssituaties opgenomen, zoals een kettingbotsing. Samengevat betaalt de verzekeraar van de achterligger de schade van de voorligger als deze wordt geraakt.

Uiteraard zijn er ook bijzondere situaties die de afhandeling van zo’n veel voorkomende botsingsituatie alsnog complex maken. Bijvoorbeeld als een van de betrokken voertuigen niet verzekerd is of een van de voertuigen is in het buitenland verzekerd.

Vragen?

Ben je betrokken geraakt bij een kettingbotsing? DM Letselschade helpt je graag bij het verhalen van jouw schade. Neem vrijblijvend contact op en wij vertellen je wat we voor jou kunnen doen.

Antwoord op al jouw vragen
1