Het Waarborgfonds Motorverkeer: wanneer kan ik daar terecht?

waarborgfonds wanneer kan ik daar terecht
waarborgfonds wanneer kan ik daar terecht

Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor iedereen die door een ander motorvoertuig schade heeft geleden én daarvoor niet terecht kan bij een verzekeraar.

Wanneer kun je terecht bij het Waarborgfonds?

Allereerst moet de schade veroorzaakt zijn door een ander motorvoertuig. Het maakt niet uit of het gaat om schade aan het motorvoertuig of om letselschade.

Een andere voorwaarde is dat het slachtoffer geen beroep kan doen op een verzekeraar. Dat is bijvoorbeeld het geval als de andere partij is doorgereden. Dan is de andere partij onbekend. Is het kenteken wel bekend? Dan kan er wel een tegenpartij worden achterhaald en zul je die partij aansprakelijk moeten stellen.

Je kunt ook geen beroep doen op een verzekeraar als het motorvoertuig onverzekerd of gestolen was. Wat ook voorkomt is dat de andere partij is vrijgesteld van de verzekeringsplicht vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuiging.

Verder kun je een beroep doen op het Waarborgfonds als er wel een verzekeraar is, maar de verzekeraar failliet is verklaard.

Wat moet je doen als je een claim wilt indienen?

De belangrijkste voorwaarde is dat je moet kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door een ander motorijtuig. Dit kan bijvoorbeeld door getuigenverklaringen, camerabeelden of een rapport van een schade-expert.

Daarnaast moet je kunnen bewijzen dat je er alles aan hebt gedaan om het motorrijtuig te vinden. Bijvoorbeeld doordat je buurtonderzoek hebt gedaan of een advertentie hebt geplaatst. In ieder geval moet je binnen 14 dagen na het ongeluk aangifte doen bij de politie. Als je het voertuig hebt gezien dat de schade veroorzaakte maar je weet geen kenteken, dan moet je direct aangifte bij de politie doen.

Wanneer kun je geen claim indienen?

Schade die is ontstaan door vandalisme, vuurwerk, brandstichting, natuurgeweld of een poging tot diefstal wordt niet vergoed. De schade is in dat geval niet veroorzaakt door een motorrijtuig.

Meer weten?

Neem gerust contact op met ons als je meer wilt weten over het Waarborgfonds Motorverkeer.

 

 

 

Antwoord op al jouw vragen
1