Letselschade bij kinderen, waar moet je op letten?

Letselschade bij kinderen, waar moet je op letten?
Letselschade bij kinderen, waar moet je op letten?

Je moet er niet aan denken, maar ook een kind kan het slachtoffer worden van een verkeersongeval of letsel oplopen door een dier, bijvoorbeeld als gevolg van een hondenbeet. Zeker als er sprake is van blijvend letsel is het belangrijk om de schade zorgvuldig te regelen. In deze blog benoemen wij een aantal punten waar je op moet letten als een kind letselschade oploopt.

Toekomstschade van een kind

Bij het vaststellen van de schade wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie met ongeval en de situatie waarbij het ongeval wordt weggedacht.

Bij kinderen is het vaak moeilijk om in te schatten hoe hun toekomst er zonder ongeval uit had gezien. Een kind is nog volop in ontwikkeling en vaak is nog helemaal niet duidelijk welk opleidingsniveau het kind zou hebben gehad.  Ook is nog niet duidelijk wat voor werk het kind later zou gaan doen en wat het inkomen zou zijn geweest. Hoe jonger het kind, hoe moeilijker het is.

Er wordt natuurlijk wel rekening gehouden met eventuele schoolresultaten die al wel beschikbaar zijn en er wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders en broers of zussen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de toekomstige schade beter vast te kunnen stellen.

Zorgvuldig afwikkelen kost tijd

Een letselschadezaak van een kind kan lang duren, soms wel jaren. Het is begrijpelijk dat je daar als ouders niet op zit te wachten, maar het is belangrijk om de (toekomst)schade zorgvuldig in kaart te brengen. Naarmate het kind ouder wordt kun je beter inschatten hoe zijn of haar toekomst eruit ziet, bijvoorbeeld op het gebied van school of werk. Tref dus niet te snel een definitieve regeling.

Toestemming van de kantonrechter

Als de ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) van een minderjarig slachtoffer overeenstemming hebben bereikt met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij, moet er op grond van de wet toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter om met de regeling akkoord te gaan. Dit kan door middel van een verzoekschrift. De kantonrechter beoordeelt of het bedrag dat is overeengekomen redelijk is. Het betreft een extra waarborg die voor minderjarigen is ingebouwd. Pas als zowel de ouders als de kantonrechter akkoord zijn, kan de overeenkomst met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij worden getekend.

Openen BEM-rekening

Bij de afwikkeling van een letselschadezaak van een minderjarig kind zal er ter bescherming van de minderjarige een speciale bankrekening met BEM-clausule moeten worden geopend. BEM staat voor Belegging, Erfenis en gelden Minderjarigen. Een bankrekening met BEM-clausule is geblokkeerd tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, ook voor de ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Zij kunnen alleen met toestemming van de kantonrechter geld opnemen van de rekening. Als het kind 18 jaar wordt kan het kind over het geld beschikken.

Hulp nodig?

Een letselschadetraject na een ongeval is een ingewikkeld proces, zeker als het minderjarige kinderen betreft. Laat je dan ook bijstaan door een gespecialiseerde letselschade advocaat. Heb je een vraag over dit onderwerp? DM Letselschade kan jou helpen. Neem vrijblijvend contact op als je meer informatie wilt.

Antwoord op al jouw vragen
1